https://itehnika.ba/proizvodi

FC501-L


Cijena: 1150.00 KM

  • Adresabilna vatrodojavna centrala sa tri petlje u jednoj na koju je moguće povezati ukupno do 128 elemenata, dužina petlje do 2 km, integrisana telefonska dojava (PSTN modul) za SIA, Contact ID ili glasovnu dojavu. Do 4 FC500REP paralelnih tabloa se moze vezati na centralu kako bi se omogucila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije). FireClass Console softverski paket omogucava programiranje i menadzment centrale putem racunara lokalno preko RS232 ili USB porta, 32 kompletno programabilne softverske zone, 2 alarmnih (OC) izlaza, 1 kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 programabilni kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, pamti do 4000 događaja, napajanje 230 V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 12AH, dimenzije 335mm x 369mm x 115mm.